neděle 1. března 2009

Čas tam, u pana Suchého, v Lomené 52, se na jednu stranu moc mile zastavil, ale když tam vstoupíte začne vám nehezky zdrhat a utíkat, že se nestačíte divit a dvě hodiny jsou fuč.

 

"... Říkalo se a psalo, že humor je vysoce humanitní, a proto, má-li být lidový, tedy lidem srozumitelný, vyždaduje především pravdu a svobodu. Lež a násilí nemůže být pro humor úrodnou půdou. Humor nesnese uniformitu, okřikování, regulaci, zákaz, omezení. Humor vychází ze sponntánnosti obsahu a interpretace.Jedině v tom lze posoudit nový talent a taky ho určit a uznat. Miroslav Horníček kdysi prohlásil:" Humor vždycky slouží věci dobre a kladné, tedy pokroku. Nemůže tomù být ani jinak, pak by humor přestal být humorem". Tvůrce dobre zábavy by měl mít nejen obvyklých pět pé: poctivost, pracovitost, přesnost, pohotovost a pravdivost, ale ještě dalších pět o navíc: osobnost, odbornost, obsahovost, odpovědnost a oddanost. Mohl bych dále citovat, co řekli o humoru Karel Čapek, Karel Poláček, E.F. Burian, Jan Werich a mnoho dalších osobností naší I světové literatury. Ale to je všeobecně známo. Alespoň by to mělo být známo těm, kdo zábavu řídí a vytvářejí. Patří to k základům této profese.....

. ..Co chybí ? Především úmysl diváky kvalitně pobavit ! Pak fundovaná dramaturgie a autoři s dobrými nápady. Ti existují momentálně asi jen v cizině, odkud různé "cenné" náměty draze kupujeme. Naši autoři se bojí, aby jim jejich nápad někdo neukradl. Ale není o něj valný zájem. Možná by se mohlo stat, že za čas po odmítnutí jej uvidí na obrazovce pod jiným jménem."

Gustav Oplustil. Za humorem cestou necestou. XYZ 2009. Úryvek ze stati. Nové trendy v zábavě