neděle 17. dubna 2011

LIDOVÉ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY, PŘÍŠTĚ RADŠI VAŽTE SLOVA, DRAHÁ PANÍ SOTONOVÁ a FRANTIŠKA NIKDO NIKOMU NEBERE.

KOUZELNÁ ŠKOLKA A KOUZLO PŘEKROUCENÉHO ROZHOVORU.

Obvyklá a oblíbená hra Najdi 10 rozdílů, si po přečtení článku „VRAŤTE DĚTEM FRANTIŠKA“ z pátečních Lidových novin (15.4.2011),  vyžádá jistou aktualizaci: najdi alespoň dvě shodná místa. Pojďte si schválně přečíst původní rozhovor autorizovaný pro LN 13.4. 2011 a finální verzi článku, který pak doopravdy vyšel. Komentářů není třeba.

Lidové noviny – otázky Jana Sotonová, písemné otázky dorazily mailem  z 13.4., s tím, že máme čas odpovědět do 16:00. Bohužel jsme měli celý den porady, tak jsme se s paní Janou Sotonovou domluvili na osobní schůzce dne 15.4. Schůzka trvala více než hodinu a paní redaktorce jsme poskytli veškerou potřebnou dokumentaci, včetně odpovědí na všechny její otázky.

 

 

1) Setkala jsem se už s řadou maminek, které velmi kritizují nový vysílací čas Kouzelné školky, která se od nového roku vysílá již od 16:00 místo původních 16:30, v některé dny dokonce začíná už před čtvrtou hodinou odpoledne. Plánuje ČT reagovat na tyto ohlasy a změnit vysílací čas Kouzelné školky, například ji vrátit do původního času (stejně jako tak udělala u některých jiných pořadů), kdy řadě zaměstnaných maminek vyhovoval pozdější vysílací čas lépe, protože se stihly vrátit se svými dětmi ze školky?

 

 

ČT1 se dlouhodobě řeší tzv. access prime time. V rámci nového schématu, který access prime time vytvářel, byla KŠ přesunuta o půl hodiny. Pořad Kouzelná školka (dále KŠ) se historicky vysílal odpoledne v 16 i v 16.30. Mrzí nás, pokud je toto vysílání vnímají některé maminky jako špatně zařazené, nicméně čísla sledovanosti ukazují, že malí diváci KŠ se z části přesunuli do ranního vysílání, které výrazně posílilo, odpolední oslabilo v průměru o 0,8 ratingového bodu. Jak je vidět z prvních 12 týdnů letošního roku odpolední vysílání KŠ dosahuje i sledovanost 9,1%v cílové skupině, ale umí také poklesnout na 4,6%– podobné výkyvy jsou však znatelné i v roce 2010 v čase 16.30 a záleží především na nabídce ostatních televizních stanic, v případě ratingu také na aktuálním počasí….

 

Práce na schématu je dlouhodobá a podoba schématu závisí na mnoha faktorech. Naší snahou je poskytnout všem divákům, včetně těch nejmenších, maximální komfort, ale jsme si však vědomi toho, že nikdy nemůžeme vyhovět všem.  Z hlediska dalšího vývoje schématu není v tuto chvíli dobré přesouvat dětské pořady, které si po třech měsících vysílání našly své diváky.

 

Srovnání ratingu ranní, odpolední a KŠ jako celek konec roku 2010 a začátek roku 2011:

 

  týden

Průměrný rating 4-14

 

ranní
Kouzelná školka

odpolední Kouzelná školka

celkem

 
 

44

0,4

6,5

6,9

 

45

0,7

6,4

7,1

 

46

2,5

8,4

10,9

 

47

0,5

7,2

7,8

 

48

0,8

7,4

8,1

 

49

1,3

8,3

9,6

 

50

0,9

6,6

7,4

 

51

2,4

6,8

9,2

 

52

3,6

3,9

7,6

 

průměr

1,5

6,8

8,3

 

 

 

 

 

 

1

1,0

4,6

5,6

 

2

1,6

6,1

7,7

 

3

2,6

5,8

8,4

 

4

1,7

5,7

7,5

 

5

3,7

7,1

10,8

 

6

2,8

5,5

8,3

 

7

3,5

9,1

12,6

 

8

2,5

6,2

8,7

 

9

2,9

4,8

7,7

 

10

1,9

5,7

7,6

 

11

2,4

6,2

8,6

 

12

1,5

4,8

6,4

 

průměr

2,3

6,0

8,3

 

 

V novém roce je patrný výrazný nárůst ratingu dopolední Kouzelné školky a pokles ratingu odpolední KŠ (0,8 ratingového bodu). V souhrnu se průměrná týdenní sledovanost KŠ prakticky vyrovnává.

 

2) Z jakého důvodu je čas vysílání Kouzelné školky jaksi "plovoucí" a není každý den stejný? Pokud neplánuje ČT pozdější vysílání pořadu, míní ho alespoň ukotvit v jednom vysílacím čase každý den?

Kouzelná školka se vysílá v pravidelný čas, pokud docházelo v minulosti ke skluzu, bylo to dáno nestabilní stopáží předchozích pořadů – především moderované části Planety Yó - , ale pořad se již se ustálil . Pořad Kouzelná školka je ve vysílacím schématu ukotven, publikovaný čas je 15.55. Začátek vysílání Kouzelné školky může být v pátek, kdy je odpolední pásmo atypické, ovlivněn délkou reprízované nedělní pohádky.

3) Některé maminky kritizují vysílací čas Kouzelné školky i na webu pořadu, který ČT provozuje. Na jejich stesky zde ale nikdo neodpovídá a nereaguje. Proč ČT s maminkami nekomunikuje a neodpoví jim na jejich stížnosti?

Programový okruh ČT1 předal vyjádření diváckému centru, které mají za úkol komunikovat s diváky.

4) Dostala ČT i další ohlasy maminek, než jsou ty uvedené ve webové diskuzi, tedy například ve formě diváckých dopisů?

Ano, máme ohlasy z diváckého oddělení  - za leden a únor si stěžovalo cca 45 diváků, v březnu přišlo asi 20 negativních ohlasů na čas vysílání. Do diváckého centra přicházejí vesměs kladně hodnotící ohlasy na pořad jako takový, jejich počet převažuje nad stížnostmi na vysílací čas.

5) Plánuje ČT zpřístupnění archivu Kouzelné školky na internetových stránkách?

Česká televize na webu zveřejňuje všechny části Kouzelné školky, na které má příslušná autorská práva.

6) Setkala jsem se také s výhradami starších dětí, kterým vadí opět dřívější vysílání pořadů, které spadají do pásma Planeta Yó, protože pohádky nestíhají kvůli pozdějšímu příchodu ze školy. Plánuje ČT nějak upravovat čas vysílání těchto pořadů? Z jakého důvodu ČT nepočítala při plánování programu s denním režimem dětí, pro které má ze zákona vysílat?

Divácké centrum ČT nezaznamenalo od začátku roku jedinou negativní reakci na čas vysílání pořadu.  Naopak za únor přišlo minimálně 120 reakcí kladně hodnotících celý pořad.

Planeta Yó je určena dětem ve věku 8-12 let, které podle výzkumu životního stylu dětí a podle výzkumu přítomnosti dětí u televizních obrazovek dispozici v čase jejího vysílání jsou. (Na Planetě Yó nejsou zařazeny pohádky, ale pořady zábavně vzdělávací – pokud se tedy vyskytly stížnosti, že „nestíhají pohádky“, možná se jedná o jiný pořad…..?).   Podle výzkumu děti v této cs přicházejí domů ze školy kolem 14 . hodiny, v 15  hodin je jich doma výrazně víc. Naopak v čase mezi 16. a 17. hodinou tráví děti nejvíce čas mimo domov, u televizních obrazovek jsou zpět spíš blíže k 18. hodině. Denní režim dětí se logicky v průběhu let proměňuje a čím více možností trávení volného času děti mají, tím těžší je vyhovět všem. Těmto požadavkům vyhoví až individualizovaná televize, kdy si divák nastaví své pořady ve sledování v čase, který mu nejvíc vyhovuje – to je však zatím budoucnost.

Většinu z pořadů, které ČT1 vysílá v rámci Planety Yó, vysílala ČT1 již dříve, pouze nebyly spojeny do pásma, které s dětmi komunikuje lépe, než samostatné pořady roztroušené ve schématu. Naším cílem bylo vytvořit prostor pro děti, který bude pevně ukotvený ve vysílání a bude jasně říkat, že tento čas je věnovaný jim. Chtěli jsme jim nabídnout pořad, značku, který bude dětem blízký, a budou vědět, že v čase od 15 do 16 hodin tam najdou své pořady. Pořad se stále vyvíjí a věříme, že s jeho podobou budeme v budoucnu my i diváci ještě spokojenější, než dnes. Pozitivní ohlasy malých diváků na Planetu Yó nás moc těší. Možná stojí za pozornost to, kde u televizních obrazovek děti odpoledne jsou, jaké pořady sledují a proč jich není víc u zábavně vzdělávacích pořadů na ČT1 a co můžeme udělat, aby děti dali přednost například Tykadlu, Pomáhejme si nebo Vzduchoplavci Kráčmerovi před sitcomem Krok za krokem, Čarodějkám nebo Kobrou 11.

 

A tady je článek, který 15.4. 2011 vyšel v Lidových novinách. Napadá mne jen pár trefných spojení: Překroucená fakta, zjevná manipulace, totální absence elementární novinářské etiky. Tzv. „Novinařina na objednávku“ Ale čí ????

…………………...

Vraťte dětem Františka,

žádají stovky rodičů po ČTLidové noviny | 15.4.2011

rubrika: Domov | strana: 4 | autor: JANA SOTONOVÁ


PRAHA Skřítek František z Fanfárie zklamal stovky dětí a rodičů. Loni je vítal po příchodu domů ze školky, letos řada dětí o pravidelnou půlhodinu s Františkem přijde. Může za to nové programové schéma České televize.
Vedení kanálu ČT1 totiž změnilo od nového roku vysílací čas pořadu Kouzelná školka, kterým dětské diváky kromě moderátorů provádí právě i žlutý skřítek František. Loni se s ním mohly děti setkat u obrazovky o půl páté odpoledne, jenže od ledna pořad začíná už pět minut před čtvrtou hodinou. „Jsem pracující maminka a se synem nemáme šanci nový vysílací čas Kouzelné školky stihnout. Kolem čtvrté ho teprve vyzvedávám ze školky, a přestože to máme domů blízko, přijdeme téměř vždy až po skončení pořadu,“ naříká Zuzana Kratochvílová z Prahy 2.
Posunutí pořadu se nelíbí stovkám dalších rodičů. Stěžují si přímo na webu ČT, v různých rodičovských diskusích na internetu nebo do televize píší dopisy.
„Máme opravdu takové ohlasy. Za první tři měsíce letošního roku přišlo kvůli novému času vysílání asi 65 stížností,“ připouští nespokojenost části diváků manažerka komunikace ČT1 Tereza Typoltová.

Pokračování na straně 4

Vraťte dětem Františka, žádají...

Dokončení ze strany 1

ČT využívala při sestavování dětského pásma nového vysílacího schématu i průzkum životního stylu dětí. Nový čas Kouzelné školky, která je pro nejmenší, se přesto nelíbí pracujícím rodičům ani řadě maminek na rodičovské dovolené. „Pořad se vysílá i ráno v 8.30. Ovšem moje tříletá dcera je v té době už ve školce. A odpoledne po jejím vyzvednutí a nákupu se vracíme až kolem půl páté, kdy už pořad končí,“ popisuje Adéla Marschalková z Chomutova, která má kromě dcery i půlroční batole. Rodiče trápí smutné obličeje dětí, které byly zvyklé se na oblíbenou školku dívat a nyní jim musí vysvětlovat, že už pořad nestíhají. Na desítky stížností na webu ČT ovšem nikdo nereagoval. Zuzana Kratochvílová z Prahy 2 se proto rozhodla upozornit i Radu ČT. „Jedna z členek Rady ČT mi po telefonu řekla, že se tím budou zabývat. Od té doby se nikdo neozval. Kouzelná školka je přece ukázkou veřejné služby, za kterou platím poplatek. Tak bych to chtěla synovi dopřát,“ říká nespokojená maminka Zuzana. Na odpolední vysílání Kouzelné školky se od nového roku dívá o několik tisíc dětí méně, přibylo jich pouze u ranního vysílání. Na rozdíl od řady jiných pořadů ale není možné Kouzelnou školku dohledat v internetovém archivu a pustit v počítači. ČT na to totiž nemá práva. Vedení ČT1 od začátku roku změnilo vysílací čas i některých jiných pořadů, které ale kvůli klesající sledovanosti vrátilo od začátku dubna zpět do původního času. S Kouzelnou školkou se ovšem k takovému kroku ČT nechystá. „Celé schéma ČT1 se bude dále vyvíjet. Nyní ale není dobré přesouvat dětské pořady, které si po třech měsících našly své diváky,“ říká šéf kanálu ČT1 Radovan Dolejš.

P.S. Jmenuji se Radan

Žádné komentáře:

Okomentovat