neděle 18. října 2009

Jak to bylo a je se Šlapetem

„Skupina Šlapeto se stará o znovuvzkříšení staropražských písniček a sklízí za to vděčnost nás, kteří pamatujeme, ale i svých současníků, kteří objevujou."
Jiří Suchý

"... zkrátka, až zase potkám Karla Hašlera, řeknu mu, že se mu určitě bude líbit, jak muzikanti z kapely Šlapeto nahráli jeho písničky a hlavně, že připojili i několik těch, na kterých si nejvíce zakládal, protože zněly tenkrát moderně."
Zdeněk Podskalský

„Mně se na Šlapetu líbí, že zachází s písněmi pro lid pražských hospod láskyplně. Ač jsou prostopášné, naivní a jen pro pobavení, mají duši. Jako ta prostitutka mladá, co ji chytila patrola"

Zdeněk Svěrák

„Život je jako divadlo, jak herci na jevišti, po každém herci života přijde zas herec příští. A tak to, žel, i s písničkou, s tou českou písní bývá, někdo ji zná a zahodí - jiný ji zvedne a zpívá"

Karel Hašler

 

Můj milý Deníčku, protože se mi v poslední době množí v mailu anonymy, které vyhrožují, že jsem to já, který způsobil rozpad skupiny Šlapeto, že jsem své bývalé kolegy snad připravil, neřkuli okradl,  o logo i o písničky, nezbývá mi než reagovat. Navíc, když kliknu na své jméno na internetu vyskočí na mne snůška pomluv a lží pečlivě sepsaná před lety mými vzácnými kolegy a kamarády šlapeťáky, kterou má stále ještě někdo z nich potřebu viditelně prezentovat.

Vezmu to zkrátka.

Šlapeto jsme založili v roce 1989 spolu s Ivou Zelenkou a Jirkou Pánkem. Nikdo jiný u toho nebyl. Deset let jsme se snažili, abychom co nejlép hráli, aby nás bylo slyšet a vidět. V roce 1999 byla skupina Šlapeto na vrcholu své popularity, což se projevilo, jak v návštěvnosti koncertů, prodejnosti CD, tak v umístění skupiny v anketě Český slavík. Byli jsme tuším šestí. Někdy v této době se zrodily v hlavách mých kolegů a kamarádů pozoruhodné nápady. Ivo Zelenka si s Petrem Kůsem založil skupinu Fiakr s podobným repertoárem jako Šlapeto a také agenturu Batalion, která začala nabízet jak skupinu Šlapeto, tak i Fiakr. Podle toho jak movitý byl pořadatel. Přiznávám, že tak Ivo činil s mým souhlasem, neb jsem v tom neviděl nic špatného.

Jirka "Síba"Hötzel v té době nahrával s Michalem Žárou hudební snímky pro zábavné Tv Nova, jejichž jsem byl spoluautorem či dramaturgem a pojal pocit, že je významný producent. Také si založil agenturu a postupně si odebíral kontakty na pořadatele na koncertech Šlapeta, tak aby s nimi mohl jednat příště na přímo, tedy beze mne nebo bez některé z agentur, které v té době Šlapeto zastupovaly. Přiznám se, že jsem byl v té době vystavován stále většímu tlaku ze strany mých spoluhráčů a kamarádů, který vedl nakonec k tomu, že mi bylo nabídnuto, abych se vzdal funkce manažera kapely Šlapeto a stal se jejím kytaristou, ovšem s tím, že budu dál nosit nápady, shánět sponzory, jen za moji práci budou brát peníze jiní a také se budou prezentovat na veřejnosti. Myslím, že jsem poměrně hodný a pokorný člověk, ale nejsem blb.

Dohod jsem se s překvapenými kolegy a "kamarády", že ze Šlapeta okamžitě odcházím, ale dohraji s kapelou nasmlouvované koncerty do konce března 2001, tedy skoro tři měsíce po mém odchodu, sbalil jsem si šanon s kontakty a odešel středem. Moji vzácní kolegové a přátelé nevěřili tomu, že dám dohromady nějakou kapelu a začnu hrát. Mysleli si, že  mě plně zaměstná Tv Nova. Až jim došlo, že se přepočítali,  začali na mě kydat kýble špíny, ale copak jen na mne, ale také na malého šlapeťáka Roberta Papouška.

Pokud to bylo nutné, bránili jsme se. Myslím, že v archivu aktualit na www.patrolastaroprazska.cz je dostatek dokladů. Ať si každý udělá obrázek sám.  My jsme,  hned po mém odchodu ze Šlapeta,  natočili jsme první CD s Robertem Papouškem příznačně nazvané "Máš-li kapičku štěstí", o rok později pak naše první profilové CD Patroly "Zpráva o stavu pražských hospod 2003", následně druhé Robertovo CD "Všechny naše holky"a hráli jsme pokud možno co nejlepší koncerty. Aktivita starého Šlapeta začala skomírat v roce 2003. Jestli za to můžou špatná manažerská rozhodnutí nebo nešťastně zvolené novinkové CD Šlapeta z roku 2003, težko říct. V roce 2004 jsme s s Gustavem Oplustilem a Patroláky chystali projekt ke 125 narozeninám Karla Hašlera, kam jsme "Staré" Šlapeto pozvali s dvěma písněmi. Byla to snaha o narovnání vztahů a nastavení smíru, tedy alespoň za mne.

Staří "Šlapeťáci" se v těch letech věnovali především podnikatelské činnosti prozováním restaurace "U inšpektóra", kterou přivedli k několikamiliónovým dluhům a k osobním exekucím zainteresovaných. Těžko soudit kdo je viníkem, hořkost teď pociťují všichni zúčastnění.

Po projektu ke 125 Karla Hašlera nám v Patrole také zůstaly dluhy po jednom ze spoluproducentů, který nesplnil všechny své závazky a po těžké nemoci zemřel. Všechno jsme ale během let poplatili. Místo "podnikání" jsme se ale celá léta věnovali hraní a nahrávání. "Staré" Šlapeto se na začátku roku 2005 rozpadlo definitivně.

V létě 2006 jsem se potkal náhodou s Oťasem Litomiským. Tento veselý chlapík a starý bodrý Šlapeťák byl jako vyměněný, bez energie,  stíhaný životními strázněmi a nemocemi. Vzali jsme ho k sobě do Patroly. To, co se již třetím rokem objevovalo na plakátech, že přijede Patrola, což je vlastně to Šlapeto s Robertem Papouškem se teď stalo realitou. Nechtěli jsme zahodit léta práce v Patrole, zas jsme nechtěli mást lidi,  tak proto používáme svorně s pořadateli jméno Patrola Šlapeto.

Za sebe a za Patroláky: Nechceme v žádném případě žít ve světě konfliktů a pomluv. Naším vstřícným krokem je i podpora projektu Ivo Zelenky a Občanského sdružení Písničkář k vystavění pomníku karla Hašlera, kterou jsme podpořili částkou 25.000,- Kč. Osobně si za tento projekt Iva Zelenky velmi vážím a obdivuji jeho mnohaleté úsilí a vůli s kterou překonal všechny strázně a překážky. Smekám svůj pověstný slamák.

To, že teď hrají různé kapely a každá si chce trochu přivlastnit ze "Starého Šlapeta" je asi logické. Jen Michal Žára se objevuje snad v šesti podobných seskupeních: Šmrc, Hašlerka, Hrajeto, Staropražký kabaret, Staropražská kapela, Pepíci ze Studánky.Všechny kapely mají podobný zvuk i repertoár, takže je na posluchačích, co si vyberou.

My s Patrolou Šlapetem půjdeme svou cestou. Se svým zvukem, se svým repertoárem. Cestou nových písniček, nových nahrávek, nových představení pro pobavení nás i diváků. Těšíme se na vás.

Za Patroláky

Radan

P.S. 1

Všechny publikované lži a pomluvy o mé osobě jsem schopen vyvrátit a doložit, pokud bude třeba.

V případě potřeby je možné se zeptat  Oťase Litomiského, který byl v letech 2001 až 2005 na straně "Starého Šlapeta", takže má zdravý odstup a názor.

P.S. 2

Pro všechny pochybovače uvádím výpis z Ochranných známek na Šlapeto. Všimněte si prosím datumů a porovnejte s tvrzeními protistrany. Víc komentovat netřeba.

Ochranné známky
Úřad průmyslového vlastnictví
Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM).

Data ÚPV jsou aktuální ke dni:

17.10.2009

Data WIPO jsou aktuální ke dni:

15.10.2009

Data WIPO v řízení jsou aktuální ke dni:

15.10.2009

Data WIPO 6ter jsou aktuální ke dni:

8.6.2009

Data OHIM jsou aktuální ke dni:

14.10.2009


 

Zdroj

ÚPV-ČR

(210)

Číslo spisu

75290

(540)

Reprodukce/Znění OZ

 

(111)

Číslo zápisu

179972

(511)

Třídy výrobků a služeb

9, 41

(531)

Vídeňské obrazové třídy

7.1.1 ; 7.11.1 ; 26.1.2 ; 26.1.3 ; 26.1.16 ; 26.1.22 ; 27.5.9

(220)

Datum podání přihlášky

01.03.1993

   

(320)

Datum práva přednosti:

01.03.1993

(330)

Země priority:

CZ

(151)

Datum zápisu

28.09.1994

(730)

Přihlašovatel/vlastník

R.T.D., s.r.o.

  

Na Proseku 12/77

  

Praha 9 CZ

  

19000

 

Přihlašovatel/vlastník (historický)

Radan Dolejš

  

Šumberova 2

  

Praha 6 CZ

  

16200

  

od: 28.09.1994 - do:07.04.2003

(740)

Zástupce

BOHEMIA PATENT
Ing. Jana Vandělíková

  

Umělecká 6

  

Praha 7 CZ

  

170 00

 

Stav

Platný dokument

 

Druh

Kombinovaná

 

OZ obnovena do

01.03.2013

(510)

Seznam výrobků a služeb

Provozování hudební činnosti; agenturní činnost; výroba a prodej zvukových medií; vydavatelství.

(0) Musical activity prosecution; agency activity; sound medias production and sale; editorship.

Žádné komentáře:

Okomentovat